PHIẾU THĂM DÒ CUNG CÁCH PHỤC VỤ CỦA HỌC KHU

Chúng tôi phục vụ học sinh, phụ huynh, và cộng đồng cư dân.


Bản thăm dò ý kiến này được dùng để giúp chúng tôi liên tục cải thiện lối phục vụ quý vị theo phương châm “hãy giành một giây để làm một điều hay” nhắm đến lợi ích của học sinh, phụ huynh và mọi thành viên trong cộng đồng. Ý kiến của quý vị vô cùng quan trọng.

Vui lòng điền hết chi tiết trong bản thăm dò này cùng với những góp ý của quý vị.

Quý vị cần điền tất cả các câu hỏi có dấu hoa thị (*)
.


*1. Tên trường hay Ban nào   *2. Ngày quý vị đến
Select_Calendar

*3.
Nơi quý vị đến?
Văn phὸng học khu
Phὸng hướng dẫn
Phὸng thể thao
Thư viện
Văn phὸng điểm danh
Phὸng ăn
Quán sách
Lớp học
Phὸng, ban thuộc học khu
Nơi khác


Hoàn toàn
không đồng ý
. . . . . . . . . . . .
Hoàn toàn
đồng ý
*4. Quý vị có được tiếp đón ân cần và niềm nở không?
1
2
3
4
*5.Chúng tôi có tỏ ra chuyên nghiệp và quί vị cό hài lὸng với những gì quί vị đã thắc mắc không?
1
2
3
4

*6.

Quί vị thấy chúng tôi có tinh thần “Tất cả vì học sinh không”?
1
2
3
4
Không áp dụng

7.   Xin cho biết chúng tôi cần cải thiện ở điểm nào?
 

8. Quί vị muốn chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi hoặc có ý kiến về người nào không?

*9. Tôi là
Phụ huynh Học sinh Người khác

10. Nếu quί vị muốn chúng tôi liên lạc với quί vị, xin vui lòng để lại:
Tên Số điện thoại, hoặc thư điện tử (e-mail)

  "Hãy dành một giây để làm một điều hay! Đó là cung cách của học khu Garden Grove."
Chúng tôi lấy làm vinh dự phục vụ quί vị!

© 2005 Garden Grove School District - All Rights Reserved

Board of Education   |   Attendance Boundaries   |   Budget   |   Events Calendar   |   School Year Calendar   |   Departments   |   District Information
Employment   |   Education Links   |   GGUSD News   |   Parent Resources   |   Schools   |   School Accountability Report Cards   |   Telephone Numbers